به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل در امر ازدواج، با اعطای ١٠٣ هزار و ٩٩٥ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه، بیش از ١٠هزار و ٧٩٦ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است. هم‌اکنون پرداخت سریع وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در شعب بانک صادرات ایران در صورت تکمیل پرونده قابل اجرا است و در برخی شعب صف انتظاری وجود ندارد. براساس این گزارش، مانده وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه در سطح شعب این بانک بیش از ٢٢ هزار و ٢٣٥ میلیارد ریال است که بیانگر بهره‌مندی جمع کثیری از جوانان کشور از وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه بانک صادرات ایران است.