در دومین جلسه این نشست که روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر برگزار شد؛ چند تن از معاونان، مشاوران و مدیران ستادی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند. در ادامه روسای شعب سراسر کشور ضمن بیان مسائل و پیشنهادهای خود نظراتشان را در جهت رسیدن بهتر به اهداف شرکت بیان کردند. شعبه‌های آپادانا، مشهد۲، اراک و گرگان نیز به‌عنوان شعبه‌های برتر معرفی و از روسا و کارکنان این شعب تقدیر شد.دکتر امراللهی با سخنرانی در این همایش بر مقوله مشتری مداری و استفاده از خرد جمعی و کارگروهی تاکید کرد و از نمایندگان خواست با تشکیل انجمن صنفی به تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر و شرکت بپردازند.