همچنین دانش‌آموزان اتباع خارجی هم مشمول این بیمه می‌شوند.عباس معینی تعداد دانش‌آموزان در قرارداد بیمه حوادث تحصیلی سال‌جاری را با توجه به آمار سال تحصیلی سال گذشته حدود ۱۳ میلیون نفر و حق بیمه یکساله هر نفر را بدون افزایش نسبت سال گذشته مبلغ ۷۵هزار ریال اعلام کرد.وی با اشاره به این نکته که دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از ۳۱ شهریور سال‌جاری تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: موضوع این بیمه نامه عبارت است از ارائه پوشش فوت، نقص عضو دائم جزئی یا کلی و هزینه‌های پزشکی در مقابل حوادث است.