به گزارش روابط عمومی بانک ملت، طرح تسهیلات کارت اعتباری پرنیان ویژه بانوان طراحی شده و نحوه بازپرداخت آن به‌صورت تقسیطی و حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه با اقساط ماهانه خواهد بود. براساس این گزارش، نرخ سود تسهیلات در این طرح، نرخ سود نافذ در زمان اجرا و عقد قرارداد یعنی ۱۸ درصد تعیین شده است. وثیقه این تسهیلات نیز سپرده یا سپرده مدت‌دار استفاده‌کنندگان از این نوع کارت اعتباری خواهد بود. این گزارش حاکی است، متقاضیان می‌توانند حداکثر معادل ۷۰ درصد مبلغ سپرده‌/ سپرده‌های مدت‌دار خود تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از تسهیلات کارت اعتباری طرح پرنیان استفاده کنند.