این در حالی است که شرکت ایران کیش در سال گذشته و در نخستین کنفرانس بلوغ هوش تجاری کشور نیز موفق به دریافت تندیس بلوغ هوش تجاری در سطح پیاده‌سازی شد. تندیس هوش تجاری در سه سطح آماده‌سازی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری به برترین‌ها تعلق می‌گیرد و کسب تندیس بلوغ هوش تجاری در سطح بهره‌برداری به‌عنوان بالاترین سطح جایزه هوش تجاری کشور است. بنابراین گزارش مراسم اهدای جوایز دومین کنفرانس هوش تجاری کشور چهارم آبان‌ سال‌جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود و نماینده ایران کیش به‌عنوان شرکت برگزیده هوش تجاری ایران دراین روز، تجارب، راهکارها و اقدامات صورت گرفته و دلایل این موفقیت را برای سایر شرکت‌ها عنوان خواهد کرد.