به گزارش «ایسنا» ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ابتدا درباره مصوبات دیروز هیات دولت گفت: من دیروز گزارشی درباره مبحث تصمیم‌گیری درباره موسسات غیر‌مجاز و آخرین اقدامات انجام شده به هیات دولت ارائه کردم. وی ادامه داد: ما در حال حاضر خوشبختانه موسسه غیر‌مجاز فعالی در کشور نداریم، البته اقدامات نهایی قضیه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران انجام می‌شود و باید از مرجع قضایی و مجلس تشکر کنم که در این رابطه هماهنگی و همکاری مثبتی دارد و کار با روش پیش‌بینی شده، پیش می‌رود تا نهایتا تبدیل به شرایط مناسبی شود. وی تاکید کرد: در رابطه با پول مجازی نیز مطالعاتی انجام دادیم، پدیده‌ای است که بانک‌های مرکزی به‌تدریج بر آن ورود پیدا کردند، اما هنوز نظر واحدی نسبت به آن ایجاد نشده و در حال بررسی آن هستیم.