طرح بیمه رایگان سپرده‌گذاران بانک آینده، خدمت نوینی است که از سوی بانک آینده به پاس همراهی و وفاداری مشتریان گرانقدر، به آنها عرضه می‌شود. در این طرح، سپرده‌گذاران بانک آینده، به‌صورت رایگان و با شرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی (جبران هزینه‌های بستری در بیمارستان)، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی، بیمه عمر و حوادث از طریق شرکت بیمه رازی، قرار می‌گیرند. هر یک از مشتریان بانک آینده، در صورتی که دارای انواع سپرده بلندمدت یکساله با مجموع مبالغ ۵۰ میلیون ریال و بیشتر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال باشند؛ به‌طور خودکار تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار خواهند گرفت. ضمنا تمام مشتریانی که موجودی سپرده آنها نزد بانک آینده، بین ۲۰۰ تا۵۰۰  میلیون ریال باشد؛ از مزایای بیمه آتش‌سوزی منازل، بیمه عمر و حوادث و در صورتی که سپرده آنها بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد؛ علاوه‌بر بیمه‌های آتش‌سوزی منازل و بیمه عمر و حوادث از خدمات بیمه درمان تکمیلی نیز بهره‌مند خواهند شد.