به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، در ابتدا هیات‌رئیسه مجمع تشکیل و فرشید بخشی معاون فنی بیمه‌های اشخاص به‌عنوان رئیس جلسه، مهندس بهمن یزدخواستی و علی‌اکبر دیلمانی‌زاد به‌عنوان ناظران جلسه و محمد اصغری ترکانی به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.براساس رای‌گیری از سهامداران حاضر در جلسه انتخاب اعضای هیات‌مدیره بیمه رازی انجام شد و آقایان بهمن یزدخواستی، محمود امراللهی، علی‌اکبر دیلمانی‌زاد، افشین تیرداد لسکو کلایه و شرکت پیشگامان تجارت آرکا به مدت دو سال به سمت هیات‌مدیره بیمه رازی منصوب شدند.همچنین مجمع به محمود امراللهی مدیرعامل بیمه رازی وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کند.