به گزارش روابط عمومی بانک سامان، براساس این تفاهم‌نامه که به امضای سیداحمد طاهری بهبهانی، مدیرعامل بانک سامان و ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران رسید، تمام فعالیت‌های این نهاد در کشورمان تحت‌حمایت بانک سامان قرار می‌گیرد. براساس این گزارش، با امضای این تفاهم‌نامه بانک سامان یک حساب ریالی برای جمع‌آوری کمک‌های اهدایی مشتریان و کارکنان افتتاح می‌کند. همچنین دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی به یونیسف از طریق نت‌بانک و ‎خودپردازهای بانک سامان امکان‌پذیر می‌شود. این گزارش حاکی است، بانک سامان از طریق نشریه، رویدادها، کمپین‌ها و کانال‌های ارتباطی عادی خود با مشتریان همچون ایمیل، پیامک، خودپرداز، نت‌بانک و تلویزیون شعب، آگاهی عمومی درخصوص فعالیت‌های یونیسف را افزایش می‌دهد. بانک سامان به‌عنوان نخستین بانک ایرانی این تفاهم‌نامه را با یونیسف به امضا رسانده است. کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در راستای آموزش، حمایت، درمان و کاهش فقر کودکان ایرانی هزینه خواهد شد.