به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این تسهیلات در سه نوع مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کارفرمایی با سقف فردی به ترتیب ۵۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و یک میلیارد ریالی پرداخت خواهد شد و مدت بازپرداخت آن حداکثر ٣٦ و ٦٠ ماهه خواهد بود. براساس این گزارش، تسهیلات مورد اشاره، براساس مقررات جاری بانک قابل پرداخت بوده و متقاضیان علاوه‌بر لزوم ارائه معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی باید حائز شرایط عمومی دریافت وام مانند نداشتن چک برگشتی، نداشتن تسهیلات معوق تعیین تکلیف نشده نزد سیستم بانکی و ارائه تضامین معتبر باشند. این تسهیلات در راستای اجرای مفاد بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و براساس سهمیه استانی به معرفی‌شدگان پرداخت می‌شود.