به گزارش روابط‌عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، سید‌ابوطالب نجفی مدیرعامل این شرکت درباره روند انعقاد قرارداد اظهار کرد: از چندی پیش که مسوولیت اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین‌المللی برای تهیه یک سامانه سوئیچ‌کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه به‌وسیله کلیه ذی‌نفعان آغاز و نهایی شد.نجفی افزود: سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد و ۹ شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهادشان را ارسال کردند. وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت‌شده ازسوی کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت‌های Worldline (فرانسه)، شرکت Openway (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) براساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه‌بندی شدند. به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، پس از گشایش پاکت‌های مالی شرکت‌های پیشنهاد‌دهنده، رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفت و در نهایت شرکت BPC روسیه به‌عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید. بنابر این گزارش شرکت BPC، علاوه‌بر تجارب اجرای چند پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده‌سازی سامانه سوئیچ‌کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصان و مدیران صنعت بانکی کشور این پروژه در زمان تعیین‌شده شاهد فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم جهت اتصال بانک‌های کشور به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت باشد.