دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. بر مبنای گزارش منتشر شده، نرخ توم ماهانه در تیرماه سال جاری در حدود ۲/ ۱ درصد بوده ‌است. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه در نقاط شهری را نیز ۹/ ۸ درصد گزارش کرده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده، نرخ تورم میانگین نیز در ثلث ابتدایی تابستان جاری با افزایش ۲/ ۰ درصدی در مقایسه با ماه پیشین، به ۶/ ۷ درصد رسیده ‌است. برمبنای جدیدترین تصویر مرکز آمار از متغیرهای تورمی در نقاط شهری، در نخستین ماه فصل جاری شاخص کل قیمت کالا و خدمات در نقاط شهری با افزایش ۲/ ۱ درصدی نسبت به ماه پیشین به ۲/ ۲۴۸ واحد رسیده ‌است. در مقیاس نقطه به نقطه نیز شاخص کل قیمتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۹/ ۸ درصد گزارش ‌شده ‌است.

این متغیر تورمی در مقایسه با رقم به ثبت رسیده برای سومین ماه سال، در حدود ۵/ ۰ واحد درصد افزایش یافته‌ است. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران روند افزایش نرخ تورم میانگین که در تمامی ماه‌های سال‌جاری وجود داشته ‌است، در تیرماه سال جاری نیز ادامه یافته ‌است. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه سال جاری نرخ تورم میانگین با افزایش ۲/ ۰ درصدی نسبت به ماه پیشین به ۴/ ۷ درصد رسیده ‌است. این متغیر تورمی در چهارماه منتهی به زمان گزارش شده در حدود ۶/ ۰ واحد درصد افزایش یافته‌است. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در تیرماه سال جاری برابر با میزان انبساط شاخص کل بوده ‌است. تورم نقطه به نقطه این‌ گروه نیز در تیرماه سال جاری حدود ۵/ ۱۳ درصد گزارش شده ‌است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه سال جاری نرخ تورم میانگین این گروه عمده ۱۱ درصد بوده ‌است که نسبت به خردادماه افزایش ۶/ ۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بر مبنای آمارهای منتشر شده، نرخ تورم محصولات خوراکی نیز در ثلث ابتدایی تابستان در حدود ۱/ ۱۱ درصد بوده ‌است. شاخص قیمتی خدمات و کالاهای غیر خوراکی نیز در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه پیش از آن حدود ۳/ ۱ افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه این گروه عمده نیز حدود ۷ درصد بوده ‌است. نرخ تورم میانگین در این گروه عمده نیز بدون تغییر نسبت به خردادماه و معادل ۲/ ۶ درصد گزارش شده‌ است.