گروه بنگاه‌ها: همزمان با ششمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته، قرارداد همکاری بیمه سامان و انجمن صنفی تولید‌کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی منعقد شد.به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، علی صرفی مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه سامان گفت: به دنبال توافقات انجام شده با انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور، از این پس کلیه اعضای انجمن می‌توانند از مزایای خدمات بیمه کیفیت محصول و بیمه مسوولیت آسانسور بیمه سامان بهره‌مند شوند.