دنیای اقتصاد: بانک‌ مرکزی ایران آمارهای مربوط به شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه سال جاری را منتشر کرد. این شاخص که به نوعی نشان‌دهنده تورم قیمت محصولات در ابتدای زنجیره عرضه است، به‌عنوان یک متغیر پیش‌نگر در برآورد تورم مصرف‌کننده که در انتهای زنجیره تامین قرار گرفته است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر مبنای گزارش منتشر شده، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که در مقایسه با ماه پیشین ۴/ ۰ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص کل قیمتی کالا و خدمات در یک سال منتهی به زمان گزارش شده در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود ۴/ ۵ درصد افزایش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده، شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود ۲/ ۹ درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یکساله منتهی به زمان گزارش شده رشد قیمتی در تمامی گروه‌های اصلی هشت‌گانه مثبت بوده ‌است که در این بین رشد ۴/ ۱۷ درصدی شاخص قیمتی تولیدکننده در گروه «بهداشت و خدمات» بیشترین میزان رشد سالانه قیمت‌ها را به نام این‌ گروه به ثبت رسانده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده شاخص بهای تولیدکننده گروه اختصاص ‌«خدمات» در نخستین ماه سال جاری معادل با ۴/ ۱ درصد رشد داشته است.