گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه کارآفرین، نشان سازمان الکترونیکی برتر را از سوی شرکت چارگون دریافت کرد. در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، شرکت بیمه کارآفرین با ارزیابی‌های صورت گرفته از سازمان‌های کاربر مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه نشان سازمان الکترونیکی برتر را دریافت کرد.