گروه بنگاه‌ها: بانک کارآفرین گواهی سپرده مدت‌دار منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) یکساله با نرخ سود علی‌الحساب ۵/ ۱۵درصد در سال است که معاف از مالیات و قابل باز فروش و بازخرید قبل از سررسید خواهد بود. بنابراین گزارش انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده بانک کارآفرین از روز پنج‌شنبه ۵ اسفندماه سال‌جاری آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه به مدت ۶ روز کاری در تمامی شعب این بانک در سراسر کشور ادامه خواهد یافت. این گزارش می‌افزاید: نرخ سود علی‌الحساب سالانه گواهی سپرده مذکور در مقاطع ماهانه قابل‌پرداخت خواهد بود. بازفروش و بازخرید اوراق «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری یکساله با نام» بانک کارآفرین «قبل از سررسید» نیز امکان‌پذیر است.