گروه بنگاه‌ها: تعویض تجارت کارت‌های قدیمی تا پایان دی‌ماه همچنان رایگان است. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مشتریانی که تاکنون تجارت کارت قدیمی خود را تعویض نکرده‌اند می‌توانند تا پایان دی‌ماه سال‌جاری، تجارت کارت خود را همچنان به صورت‌رایگان تعویض کنند؛ بنابراین گزارش با توجه به برنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استانداردسازی خدمات کارتی شبکه شتاب، بانک تجارت از تیرماه سال‌جاری برنامه تعویض تجارت کارت‌های قدیمی و صدور کارت‌های دارای bin۲ را در دستور کار قرار داد. با توجه به اتمام مهلت تعویض کارت، هم‌اکنون تجارت کارت‌های قدیمی دارای BIN۱ غیرفعال شده است و مشتریانی که تاکنون تجارت کارت قدیم خود را تعویض نکرده‌اند باید سریعا به شعب مراجعه و کارت خود را به رایگان تعویض کنند.