گروه بنگاه‌ها: معاون سرپرستی استان سمنان موسسه اعتباری ثامن از بازنگری و تدوین برنامه استراتژیک ثامن به‌عنوان نقشه‌راه، برای دستیابی به رشد و حضور قدرتمند در بازار رقابت بانکی خبر داد.به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن، امیر احسانی با تاکید بر اهمیت همکاری و انسجام در بین واحدهای صف و ستاد اظهار کرد: آمارها حاکی از کاهش مطالبات و افزایش منابع است که باید این رشد در شبکه تداوم یابد و روند رشد صعودی خود را حفظ کند. وی با اظهار امیدواری به چشم‌انداز پیش‌رو گفت: کاهش میزان مطالبات غیرجاری از برنامه‌ها و اولویت‌های موسسه در سه ماه آخر سال است. احسانی با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در ثامن، تصریح کرد: اولویت ثامن توجه به سرمایه انسانی با پرداختن به امور رفاهی کارکنان و اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر به‌منظور غنی‌سازی دانش و اطلاعات و حفظ حرکت رو به رشد با دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.