گروه بنگاه‌ها: نوشین تقی ختایی، مدیرکل سابق اتکایی بیمه مرکزی به جمع مدیران بیمه اتکایی ایرانیان پیوست.به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان، ختایی در سال ۱۳۶۴ همکاری خود را با بیمه مرکزی آغاز و پس از چند سال فعالیت در حوزه آتش‌سوزی و باربری، مدیریت اتکایی غیر باربری را عهده‌دار شد، وی قبل از بازنشستگی از بیمه مرکزی، مدیرکل اتکایی آتش‌سوزی، مهندسی و نفت و انرژی این نهاد ناظر صنعت بیمه بود.