گروه بنگاه‌ها: افزایش سرمایه شرکت بیمه سینا به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده و مصوبه هیات‌مدیره محقق شد.به گزارش روابط‌عمومی بیمه سینا، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده دهم فروردین سال ۹۴ و مصوبه هیات‌مدیره مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۴ پس از اخذ مجوز‌های لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۵.۳۶۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال در مهلت تعیین شده محقق شد و این شرکت در حال انجام مراحل قانونی جهت ثبت سرمایه جدید پس از اخذ تاییدیه‌های لازم از نهادهای نظارتی مربوطه است.