گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه «ما» با اشاره به نقش دولت در تصدیگری صنعت بیمه، گفت: قرار بود در صنعت بیمه خصوصی‌سازی انجام شود نه خصولتی‌سازی و متاسفانه بخشی از صنعت بیمه کشور خصوصی نشد، بلکه جزیره‌ای شد.وی افزود: خیلی از شرکت‌های بیمه تبدیل به جزیره‌ای شدند که چند سهامدار در آن وجود دارد و این موضوع با اصول حاکمیت شرکتی در تضاد است.صفدری در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: با توجه به برنامه ششم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دولت باید طی دو سال تصدیگری خود را در صنعت بیمه کاهش دهد که امیدواریم این موضوع تحقق یابد، در حال حاضر مدیران بیمه البرز، آسیا و دانا از سوی دولت منصوب می‌شوند.وی افزود: از طرفی قرار است طی ۹ سال آینده به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام برسیم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌گوید صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ باید سودآور، اقتصادی، سهل، آسان، سریع و دارای ظرفیت‌های مناسب بابت خدمات‌رسانی شایسته به آحاد جامعه از جمله تولیدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان و بخش خدمات باشد.وی ادامه داد: وقتی حدود ۴۰ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث تحت عنوان مالیات، سهم صندوق خسارت بدنی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی می‌شود، دیگر چه چیزی می‌ماند که صنعت بیمه بخواهد سودآور باشد؟