گروه بنگاه‌ها: با رأی مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، شرکت بیمه رازی به‌عنوان عضو شورای این کمیته انتخاب شد. به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه رازی در این خصوص گفت: در انتخابات شورای اتاق بازرگانی بین‌الملل که برگزار شد، گروهی از بانک‌ها، اشخاص حقوقی، نهادهای مالی مختلف و بیمه رازی نامزد بودند که با رای اکثریت، بیمه رازی به‌عنوان عضو شورای این کمیته انتخاب شد.مظلومی ضمن اشاره به برنامه‌های راهبردی بیمه رازی در جهت توسعه شرکت متبوعش در تعاملات خارجی و داخلی یادآورشد:در راستای برنامه‌های مدون شرکت بیمه رازی برای توسعه تعاملات، عضویت در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.