گروه بنگاه‌ها: با شدت گرفتن فعالیت بانک ملی ایران در حوزه بین‌الملل پس از رفع تحریم‌ها، ارائه خدمات ارز بازرگانی در این بانک جهش چشمگیری داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، گشایش اعتبارات اسنادی در این بانک در سه ماه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۹ برابر و از نظر مبلغ ۱۰ برابر رشد داشت.