گروه بنگاه‌ها: بانک اقتصادنوین در دومین دوره جشنواره کارت هدیه، به قید قرعه به دارندگان کارت‌های هدیه این بانک که از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۵ تا پایان مرداد ماه صادر شده‌ باشد هدایای نقدی اهدا می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین به ازای هر ۲۵۰ هزار ریال مانده کارت هدیه در هر روز از آغاز دوره جشنواره، یک امتیاز برای دارنده کارت هدیه منظور خواهد شد. جشنواره قرعه‌کشی کارت‌های هدیه بانک اقتصادنوین با هدف ترویج فرهنگ استفاده از کارت هدیه به جای پول نقد، تنوع در خرید، تهیه هدیه‌ای با ارزش در کمترین زمان و بدون نگرانی از سلیقه افراد و جلوگیری از اتلاف وقت در تهیه هدیه در دوره‌های سه ماهه برگزار می‌شود که جشنواره دوم از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است. در پایان جشنواره و پس از برگزاری قرعه‌کشی، کارت‌های برنده از طریق سایت می‌کارت اقتصادنوین به آدرس http:/ / micard.enbank.ir/ Main/ frmdrawing.aspx اعلام خواهد شد و برندگان قرعه‌کشی باید حداکثر تا پایان دوره بعد، اطلاعات مورد نیاز را به مرکز ارتباطات نوین به شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ اعلام کنند. در صورت برنده نشدن کارت هدیه در قرعه‌کشی، امتیاز دوره‌‌ فعلی با شرط حفظ مانده حداقل ۲۵۰ هزار ریال در کارت، به دوره‌ بعدی قرعه‌کشی انتقال می‌یابد.