گروه بنگاه‌ها: گشایش اعتبارات ارزی و ریالی توسط بانک صنعت و معدن در ماه‏های فروردین و اردیبهشت سال ٩٥ نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش مطلوبی برخوردار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‏رسانی بانک صنعت و معدن، این بانک در دو ماه نخست سال جاری ١٢٤ میلیون دلار اعتبار ارزی برای صنعتگران کشورمان گشایش کرده است که رقم یادشده در مقایسه با ٨٦ میلیون دلار اعتبار ارزی گشایش یافته درمدت مشابه سال گذشته ٤٤ درصد افزایش داشته است.

در این مدت مبلغ ٨٥٧ میلیارد ریال اعتبارات ریالی نیز توسط این بانک برای متقاضیان استفاده از تسهیلات گشایش یافته که نسبت به ٧٤٥میلیارد ریال اعتبارات ریالی گشایش یافته در فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٤ حدود ١٥ درصد رشد داشته است.در ماه‏های فروردین و اردیبهشت امسال بانک صنعت و معدن مبلغ ٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‏های صنعتی کشور پرداخته است که این رقم در مقایسه با ٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی در دو ماه نخست سال ٩٤ حدود ۷/ ۱ برابرافزایش داشته است.