گروه بنگاه‌ها: کنفرانس بین‌المللی دو سالانه گیف ۲۰۱۶ که طی هفته آخرماه می در لبنان برگزار شد، به کارخود پایان داد، مدیران عامل بیمه رازی و بیمه «ما» از ایران در این کنفرانس حضور داشتند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، شرکت بیمه رازی از ایران در کنفرانس گیف با حضور مدیرعامل و مدیراتکایی خود حضوری فعال داشت و دکتر مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی با تلویزیون ملی لبنان درخصوص وضعیت بیمه درایران و جهان مصاحبه زنده کرد. این درحالی است که دکتر مجید صفدری، مدیرعامل بیمه «ما» به همراه چند تن از مدیران این شرکت در کنفرانس گیف ۲۰۱۶ حضور داشتند.