گروه بنگاه‌ها: موسسه اعتباری «کاسپین» با کسب موافقت بانک مرکزی، توانست نام جدید خود را در اداره ثبت تهران رسما ثبت کند. موسسه اعتباری «کاسپین» با موافقت بانک مرکزی جایگزین «آرمان ایرانیان» شده است و از این پس با نام کاسپین فعالیت خواهد کرد. موسسه «کاسپین» با ثبت رسمی نام خود در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران گام مهمی برای اخذ فعالیت رسمی از بانک مرکزی برداشته است. انحلال تمامی تعاونی‌های زیرمجموعه این موسسه نیز به اتمام رسیده است. به‌زودی نیز تابلوی شعب منتخب و مورد تائید هیات مدیره این موسسه و بانک مرکزی از آرمان ایرانیان به «کاسپین» تغییر خواهد کرد. این موسسه با انحلال تعاونی‌های اعتبار زیر مجموعه خود و ثبت‌نام جدید «کاسپین» تقریبا کارهای اداری و اصلی برای اخذ مجوز را طی کرده است.