سیاست‌های اوپک‌پلاس یکی از عوامل موثر بر بازار انرژی است. در بیش از دو سال اخیر، این ائتلاف به‌تدریج بر عرضه خود افزوده تا بازار را متعادل کند؛ اما ظرفیت عرضه این کشورها به اندازه‌ای نیست که قیمت‌ها پایین آید؛ در نتیجه هرگونه اختلال در عرضه به نوسان‌های بزرگ قیمت‌ها منجر می‌شود. در هفته‌های اخیر، قیمت نفت پایین آمده و این کاهش، حاصل نگرانی‌ها درباره کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین و آمریکاست. اروپا به‌طور خاص در برابر قطع عرضه گاز روسیه آسیب‌پذیر است؛ زیرا این قاره به گاز روسیه وابستگی شدیدی دارد. در ماه‌های اخیر، کشورهای این قاره به‌ویژه آلمان برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی روسیه، اقداماتی انجام داده‌اند؛ اما کارشناسان معتقدند، بحران انرژی ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند منابع جایگزینی برای گاز صادراتی روسیه پیدا کنند. در این میان، روسیه که با تحریم‌های غرب مواجه است، مجبور بوده نفت خود را با تخفیف‌های زیاد به هند و چین بفروشد. مسکو علاقه‌ای به کاهش قیمت نفت و گاز ندارد؛ زیرا اگر قیمت‌ها کاهش یابد، درآمد کمتری خواهد داشت.  در مطالب حاضر به نقش اوپک‌پلاس در بازار انرژی جهان، شوک جهانی انرژی، موضع روسیه و اوپک در قبال بازار نفت و وضعیت قیمت‌ها اشاره شده است.