اهالی بازارسرمایه که هنوز خاطره تلخ ریزش‌‌‌های مرداد ۹۹ به بعد را در پرتفوی‌‌‌های خود می‌‌‌بینند، از هرگونه اقدام نسنجیده، آن هم در فضای غیر‌شفاف و نامشخص کنونی می‌‌‌ترسند. این شرایط آن‌قدر تاثیرگذار بوده که حتی افزایش‌‌‌های سنتی بازارسرمایه که همواره به دنبال افزایش نرخ ارز در کشور و تورم رخ می‌‌‌داد، نیز متوقف مانده است و بازار به آنها هم واکنشی نشان نمی‌‌‌دهد. بر این اساس، هم‌راستایی تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی در بدنه دولت و همسویی این تصمیمات در بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت نفت، در مسیری هم‌راستا با بازارسرمایه، به‌خوبی می‌‌‌تواند اعتماد به این بازار را افزایش دهد. صحبت از این نیست که همه خود را با رشد بازارسرمایه تطبیق دهند؛ صحبت از روند پایدار و بازارمحور است. باید بپذیریم که رونق بازار سرمایه، ‌داروی اصلی شرایط کنونی اقتصادی کشور است. 

از سوی دیگر، بازارسرمایه باید در توسعه ابزارهای جدیدی که تاکنون مغفول مانده است، تلاش مضاعفی کند. باید پذیرفت که بازارسرمایه در توسعه زیرساخت‌‌‌های فنی و ایجاد بازارها و ابزارهای جدیدی که پذیرای سرمایه‌‌‌های سال ۹۹ باشد، عقب مانده است. بورس‌‌‌ها باید مسیر توسعه خود را سرعت می‌‌‌بخشیدند و با ورود شرکت‌های جدید و ایجاد ابزارهای جدید، از سرمایه‌‌‌های جدیدی که مسیر این بازار را تازه یاد گرفته بودند، میزبانی می‌‌‌کردند. امروز در بهار ۱۴۰۱، به پشتوانه درس‌‌‌هایی که از فراز و فرودهای دو سال قبل آموخته‌‌‌ایم، می‌‌‌دانیم که نقدینگی این روزهای جامعه برای اینکه به امراض غیر‌قابل علاجی منجر نشود، به مسیر درست سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در واقع، به ایجاد طبقات جدید دارایی برای سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگی که تشنه سرمایه‌گذاری هستند، نیاز داریم.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند