در یک‌سال گذشته صندوق‌های سهامی بین منفی ۵ تا ۷۰‌درصد بازدهی داشته‌اند و البته از بین ۹۳ صندوق سهامی فقط ۱۰صندوق بازده بالاتر از ۴۰‌درصد داشتند. همچنین صندوق‌های درآمدثابت هم عمدتا بین ۱۶ تا ۲۵‌درصد بازدهی داشتند. سرمایه‌‌گذاران باتوجه به سطح ریسک خود می‌توانند در یکی از این صندوق‌ها سرمایه‌‌گذاری کنند. همچنین افراد با ریسک‌‌پذیری بالا صندوق‌های سهامی را انتخاب می‌کنند و افراد با ریسک‌‌پذیری کم صندوق‌های بادرآمد ثابت را.  برای انتخاب بین صندوق‌ها بهتر است سرمایه‌گذاران بازدهی یک‌سال گذشته صندوق‌ها را مقایسه کنند و در چند صندوق با رتبه بالا سرمایه‌گذاری کنند؛ البته عملکرد ۶‌ماهه و سه‌ماهه را هم مدنظر قرار دهند. در حال‌حاضر در شرایط تورمی شخصا صندوق‌های سهامی را به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنم.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند