به‌صورت کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی‌های مختلفی دارند که در مهم‌ترین طبقه‌بندی به دو دسته صندوق‌های سهامی و صندوق‌های درآمد ثابت تقسیم می‌شوند.  در صندوق‌های سهامی تقریبا تمامی منابع صندوق در سهام شرکت‌های بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شوند و در صندوق‌های با درآمد ثابت عمده منابع در اوراق با درآمد ثابت دولتی و همچنین سپرده بانکی سرمایه‌‌گذاری می‌شوند و ‌درصد کمی از منابع نیز به خرید سهام اختصاصی پیدا می‌کند.  بهترین توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که متخصصان بازارسرمایه تحت‌نظر سازمان بورس اقدام به مدیریت پرتفوی منابع موجود در صندوق می‌کنند و سرمایه‌گذار نیاز به مهارت و صرف زمان برای تحلیل ندارد و این کار بر عهده مدیر سرمایه‌گذاری صندوق است. همچنین سرمایه‌گذارانی که دارای ریسک‌پذیری پایینی هستند می‌توانند از صندوق‌های درآمد ثابت استفاده کنند که تقریبا بازدهی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، اما مزیت‌هایی از قبیل سود روزشمار و همچنین‌درصد بازدهی بالاتر از بانک دارند.  باتوجه اینکه از ابتدای سال‌جاری به سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شوند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت معاف از مالیات هستند، اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را جایگزین سپرده‌های بانکی کنند و در حال‌حاضر حدود ۸۰ صندوق سهامی و ۱۰۰ صندوق درآمد ثابت وجود دارد که سرمایه‌گذاران با مراجعه به سایت مرکز اطلاعات مالی به نشانی fipiran. ir می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از نظر بازدهی و سایر عوامل مقایسه کنند، همچنین با مراجعه به سایت Codal. ir می‌توانند وضعیت پرتفوی صندوق‌ها را به‌صورت ماهانه مشاهده کنند.

3 نفر این پست را پسندیده اند