در گروه شرکت‌های لبنی انتظار می‌رود که بازار در ابتدا با شوک کاهش مصرف برای کوتاه‌مدت روبه‌رو شود و تولیدکنندگان، میزان عرضه محصولات گران‌تر خود را به سبب تضعیف سمت تقاضا کاهش دهند. سپس باتوجه به کم‌کشش بودن این کالاها در سبد مصرفی خانوار، قسمتی از کاهش تقاضا در ماه‌‌‌های آتی جبران شود و مصرف افزایش یابد. به نظر می‌رسد، در این گروه شرکت‌ها برای حفظ بازار خود مجبور به کاستن از حاشیه سود خود شوند. باتوجه به وابستگی بالا به واردات دانه‌های روغنی شرکت‌های فعال در این صنعت در تامین سرمایه در گردش با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند موجب کاهش تولید شود. علاوه بر این تقاضای داخلی نیز به خاطر افزایش قیمت کاهش می‌‌‌یابد. با این حال، فرصت مناسبی برای نفوذ در بازارهای منطقه و صادرات برای شرکت‌ها فراهم می‌شود که در صورت بازاریابی مناسب می‌‌‌تواند مانع کاهش تولید شرکت‌ها و بهبود جریان درآمدی شود. در گروه دارویی در صورتی که یارانه قبلی به شرکت‌های بیمه اختصاص یابد، می‌توان انتظار داشت که صنعت دارو بتواند همان حدود قبلی حاشیه سود را حفظ کند، ولی در کل مصرف دارو کاهش خواهد یافت. در تحلیل این حوزه باید به ترکیب محصولات تولیدی هر شرکت و تحت پوشش بیمه بودن هر محصول توجه کرد. سهامداران باید دقت داشته باشند که گرچه افزایش نرخ‌ها در ظاهر بر افزایش ریالی فروش اثرگذار به چشم می‌آید، اما اثر آن بر سود خالص شرکت‌ها ممکن است مثبت نباشد؛ چراکه شرکت‌ها با افزایش بهای تمام‌شده مواجه هستند. علاوه بر این ممکن است سمت تقاضا در بازار نیز آسیب ببیند و تعداد کالاهای مورد تقاضا کاهش یابد.