۱) این مصوبه به صورت مستقیم بر سودسازی و مهم‌تر از آن شفافیت چشم‌‌‌انداز صنایعی همچون پتروشیمی، پالایشی‌‌‌ها (نرخ سوخت و خوراک)، سیمان (نرخ خوراک)، فلزات اساسی (نرخ سوخت)، معادن فلزی و غیرفلزی (فرمول حقوق دولتی) و بانکی‌‌‌ها (افزایش نرخ تسعیر ارز)، اثر داشته است. این صنایع به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با احتساب پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری) بیش از ۵۰‌درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند.

۲) در این ۱۰بند مواردی همچون مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و انتشار اوراق بدهی دولتی و همچنین دعوت از رئیس سازمان بورس برای حضور در جلسات ستاد اقتصادی از عزم دولت برای بازیابی اعتماد از دست رفته حکایت دارد.

۳) با توجه به اینکه عمده شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس تولیدی هستند، تخفیف ۵‌درصد مالیاتی این شرکت‌ها به کاهش نسبت قیمت به سود آینده‌‌‌نگر (P/ E Forward)  و به تبع آن افزایش ارزندگی بیش از پیش بسیاری از شرکت‌ها منجر خواهد شد.