در این روزها بحث همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان بسیار مطرح می‌شود؛ طرحی که مخالفت با آن برای کارشناسان سخت شده است، زیرا قشری که درگیر آن هستند، گمان می‌کنند مخالفت با این طرح به معنی مقابله با رفاه آنها است. اما برعکس، در پس روی جذاب این طرح که بالارفتن و افزایش دستمزد است، بار سنگین مالی دولت است که دود آن نه‌تنها به چشم قشر حقوق‌بگیر، بلکه تمامی مردم جامعه خواهد رفت. باید این سوال مهم از بانیان این طرح پرسیده شود که این حجم عظیم پول از کدام منبع تامین خواهد شد؟

جز این است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور به سراغ چاپ پول خواهیم رفت و مستقیما محرک تورم خواهیم بود؟ از طرف دیگر تامین این حجم از پول مگر از جیب تمامی کشور نیست؟ چرا اقشاری که حقوق دولتی نمی‌گیرند، باید هزینه دهند؟ آیا در این شرایط بحرانی، چنین اقداماتی اقتصاد را به سمت تورم‌ بیشتر سوق نمی‌دهد؟ این نکته را نیز باید در نظر گرفت که چنین طرح‌هایی مانند دومینو عمل خواهد کرد و تمامی اقشار نیز خواهان افزایش دستمزد خود خواهند شد. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان با استفاده از نظرات پژوهشگران اقتصادی به بررسی ابعاد این مساله پرداخته‌ایم.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند