در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» از صاحب‌نظران پرسیده‌ایم که دلایل اصلی آشفتگی بازار نهاده‌های دامی در ایران چیست و چرا نهاده‌های دامی به‌قدر کفایت در دسترس تولیدکنندگان نیست؟  آنهــا در چنــد سنــاریو، انتخــاب سیاست‌های اشتباه از سوی سیاستگذاران را ریشه اصلی نابسامانی‌ این بازار می‌دانند که از جمله این سیاست‌های مخرب «نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از سوی سیاستمداران و حتی بدتر، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها»، «پافشاری بر راهبرد غلط کنترل قیمت»، «توزیع یارانه آن هم در جای غلط» و «تلاش برای کنترل قیمت ارز»  است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند