۱- این انجمن که در سال ۱۳۵۱ به همت  اقتصاددانان برجسته کشور جناب آقایان دکتر حسین پیرنیا، دکتر منوچهر فرهنگ و دکتر علی رشیدی تاسیس و در فاصله سنوات ۱۳۵۱ تا امروز همراه با مسائل کشور شرایط مختلفی را تجربه کرده و شرایط اقتصادی کشور در اداره آن اثرگذار بود، به‌رغم توقع سهم بالا در ارائه خدمات لازم حسب اهداف تعیین‌شده برای انجمن، بعضی از اعضای محترم که خود به‌عنوان هیات‌مدیره حضور داشته یا دارند، انتقاداتی بیش از امکانات انجمن را به شرح ذیل مطرح کرده‌اند که ناچار به طرح امکانات انجمن به شرح ذیل است.

۲- انتظارات مطروحه از انجمن نیازمند امکانات مالی لازم برای اجرای آنها است؛ درحالی‌که امکانات انجمن در دوران فعالیتش به منابع ذیل محدود بوده است.

۲-۱- دریافت حق عضویت از اعضا که پایه اصلی آن جذب اقتصاددانان برای استفاده معنوی از حضور ایشان و استفاده از نظرات اعضا به مقدار لازم برای اجرای اهداف تعیین‌شده بوده، اعضای محترم به‌خوبی به این حقیقت مسلط هستند.

۲-۲- تامین امکان لازم برای استقرار انجمن خود نیازمند تامین مالی برای خرید محل آن یا پرداخت اجاره غیرقابل‌تامین از محل حق عضویت دریافتی است که خوشبختانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به توجه به اهداف فعالیت انجمن که در اجرای بهبود شرایط اقتصادی کشور است همکاری لازم را بدون دریافت هزینه‌ای برای انجمن انجام می‌دهند که موجب تشکر است و بعضا نیز کمک‌هایی جهت امکان تداوم فعالیت انجمن معمول کرده‌اند که از آنها سپاسگزاری می‌شود.

۲-۳- در کشورهای صنعتی چنین فعالیت‌هایی مورد حمایت فعالان اقتصادی است که برای این انجمن امکاناتی فراهم نبوده است.

۲-۴- این انجمن چون یک انجمن علمی و مستقل غیروابسته به موسسات مالی به‌عنوان حامی که نیازمند حرکت در جهت خواسته‌های آنان خواهد بود، برای حفظ استقلال نظرات خود از دریافت کمک مالی از چنین موسساتی خودداری کرده است.

۳- چنانچه حسب قوانین کشوری کمک مالی به این انجمن میسر بود، استفاده از آن به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی اقتصادی فراهم می‌شد که انجمن از چنین کمکی به‌دلیل فقدان قانون محروم است.

۴- این انجمن برای پیشبرد اهداف مطروحه در جلسات با اعضای محترم نیازمند یک دبیر تمام‌وقت به‌علاوه چند همکار لازم است که به دلایل فوق از داشتن چنین مجموعه‌ای در ساختار خود محروم است.

۵- متاسفانه معمولا اعضای هیات‌مدیره انجمن به‌دلیل مشاغل شخصی فرصت لازم برای پیگیری مطالب مطروحه در جلسات را ندارند، بنابراین فعالیت انجمن به برگزاری جلسات با شخصیت‌های اقتصادی و بحث در مورد مطالب سخنرانی‌ها محدود بوده که عامل اثرگذاری مطالب مطروحه می‌شود؛ اگرچه حضور مسوولان اقتصادی در جلسات و بحث امور اقتصادی در جلسات انجمن به‌عنوان یک بازوی مشورتی اثرگذار است.

۶- موارد ناکامی در تحقق اهداف انجمن که به‌صورت جدولی در ۱۵ بخش ذکر شده، به استحضار می‌رساند طرح ۱۵ بند جدول با عنوان هیچ عملکردی مطرح نشده، متاسفانه اجرای آنها میسر نبوده، مگر با تصویب قوانین جدید که طراح محترم به آن عنایت لازم را نکرده و توقعاتی خارج از چارچوب قانون را به‌عنوان ضعف اجرایی به شرح ذیل اعلام کرده‌اند:

۶-۱- پیگیری تداوم کار انجمن پاسخ به بند ۱ است که علاوه‌بر پیگیری مسائل اقتصادی در جلسات برای اولین‌بار با هماهنگی انجمن و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اولین شعبه انجمن در تبریز در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد و از فعالیت مطلوبی در استان برخوردار است.

۶-۲- فعالیت‌های ردیف ۱ در جهت بهره‌مندی از اهداف مندرج در بند ۱ است.

۶-۳- خواسته مندرج در بند ۳ فاقد مجوز قانونی است.

۶-۴- خواسته مندرج در بند ۴ فاقد مجوز قانونی است.

۶-۵- خواسته مندرج در بند ۵ انجمن فاقد پرسنل و امکانات مالی جهت اجرا است.

۶-۶- خواسته مندرج در بند ۶ انجمن فاقد پرسنل و امکانات مالی جهت اجرا است.

۶-۷- خواسته مندرج در بند ۷ نیازمند پرداخت هزینه‌های سمینار است که خارج از امکانات مالی انجمن است.

۶-۸- خواسته مندرج در بند ۸ همان‌طوری‌که در جدول درج شده به مقدار محدود در امکانات انجام شده است.

۶-۹- خواسته مندرج در بند ۹ انجمن فاقد پرسنل و امکانات مالی جهت اجرا است.

۶-۱۰- خواسته مندرج در بند ۱۰ انجمن فاقد پرسنل و امکانات مالی جهت اجرا است.

۶-۱۱- خواسته مندرج در بند ۱۱ معرفی کتب و نشریات باید توسط ناشر انجام شود. تاکنون هیچ نشریه‌ای برای دریافت تاییدیه مراجعه نکرده که در صورت بررسی در هیات‌مدیره و تصویب آن انجام شود.

۶-۱۲- خواسته مندرج در بند ۱۲ انجمن فاقد پرسنل و امکانات مالی جهت اجرا است، ولی هر یک از اعضا می‌توانند شخصا با ارائه مقالات لازم در این مورد فعالیت کنند.

۶-۱۳- خواسته مندرج در بند ۱۳ اجرای این بند نیازمند تصویب قانون است، برای  انجمن چنین سمتی تعیین نشده است.

۶-۱۴- خواسته مندرج در بند ۱۴ منظور نگارنده از این بند روشن نیست. اگر منظورشان پذیرش مطالب به شرح فوق را که غیرعملی و غیرقانونی است، همکاری بیشتر بین اعضا مطرح می‌کنند، توقعی فاقد وجاهت است.

۶-۱۵-  خواسته مندرج در بند ۱۵ انجمن فاقد منابع مالی و پرسنل لازم جهت انجام این پروژه است.

۷- نگارنده متاسفانه به سوابق دوره ریاست‌ انجمن‌ها که تغییر آن بستگی به آرای اعضا داشته و محدودیت قانونی برای آن وجود دارد توجه نکرده است.

۸- به مطالب ذیل با عنوان «سکوت درباره مسائل اقتصادی» توجه نشده که کشور در شرایط جنگ، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بوده و چون سیاست‌گذار کشور دولت است، در طرح مسائل اقتصادی رعایت محدودیت طرح مسائلی را که از نظر نظام کشور مصلحت نیست رعایت کند.

۹- «اندک بودن اعضای انجمن» پاسخ آن در بند ۶ این گزارش درج شده است.

۱۰- «رکود فعالیت‌ها» پاسخ آن در بند ۶ این گزارش درج شده است.

۱۱- انتخاب ریاست انجمن اقتصاددانان دو مرحله‌ای است، ابتدا توسط اعضای محترم انجمن اقتصاددانان هفت نفر به عنوان هیات اجرایی، به علاوه یک نفر را به عنوان بازرس انتخاب، سپس هیات اجرایی یک نفر را به عنوان رئیس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران انتخاب می‌کند و از اعضای هیات اجرایی که دارای اکثریت آرا در هیات اجرایی بوده، به عنوان ریاست هیات اجرایی انتخاب می‌شود.

۱۲- به دلیل مشکلات کرونا برای تشکیل جلسه انتخابات انجمن اقتصاددانان انجام آن به تاخیر افتاده که در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.

۱۳- سخنرانی‌های ماهانه انجمن اقتصاددانان در شرایط کرونا به شرح ذیل انجام شده است:

- مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۸ ساعت ۱۶ با عنوان نقد و بررسی طرح بانکداران ایران با حضور آقای دکتر محمود کاشانی در اتاق بازرگانی ایران نبش فرصت برگزار شد. به یاد شادروان آقای دکتر حسین پیرنیا از حضور آقای دکتر احمد کتابی در مراسم بهره‌مند شدیم.

- در اسفند ماه همسو با سایر نهادها و انجمن‌ها در راستای رعایت بهداشت عمومی و پیشگیری از خطرات ابتلا به ویروس کرونا جلسه ماهانه تعطیل شد.

- مورخ ۱۳/ ۰۲/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان آثار کرونا بر نظام اندیشه‌ورزی و اجرایی اقتصادی، رویکردپژوهی، با حضور آقای دکتر علی دینی‌ترکمانی از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۴/ ۴/ ۹۹ ساعت ۱۶ منشا متفاوت بی‌ثباتی اقتصاد کلان و پیامدهای آن با حضور آقای دکتر تیمور رحمانی از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ظهور  کرونا بر ایران و جهان با حضور جناب آقای دکتر محمود جامساز از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۲۹/ ۵/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان بهشت بازار آزاد و جهنم دولتی، واقعیت کدام است با حضور جناب آقای دکتر رحیم رحیم‌زاده اسکویی از طریق لینک ورد وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۲۶/ ۶/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان ملاحظاتی در خصوص فضای کسب‌وکار در شرایط کنونی اقتصاد با حضور جناب آقای دکتر علی صادقی همدانی از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۳۰/ ۷/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان آسیب‌شناسی صادرات غیرنفتی با حضور آقای دکتر حیات‌نیا از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران و جهان، با حضور جناب آقای دکتر وحید شقاقی شهری از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

- مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۹۹ ساعت ۱۶ با عنوان ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی در ایران با رویکرد حقوق و اقتصاد با حضور جناب آقای دکتر علی حسینی صمدی از استادان محترم اقتصاد دانشگاه شیراز از طریق لینک ورود وبینار Tbs.ir/ de برگزار شد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند