منشور حقوق مودیان مالیاتی در ایران، پنج اصل دارد که در اصل سوم آن آمده ‌است: «مودی محترم حق برخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.» که در موارد آن به بهبود مستمر کیفیت خدمات‌رسانی اشاره شده است.

انتظار دریافت خدمات رفاهی و دولتی، انتظاری است که در مقابل پرداخت مالیات ایجاد می‌شود. بنابراین توازن در اخذ مالیات و ارائه خدمات برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق اهداف مالیاتی، امری مهم به شمار می‌آید. مودیان مالیاتی زمانی راضی به پرداخت مالیات مقرر خواهند بود که نسبت به دستگاه‌های مالیاتی اعتماد داشته باشند و به این باور رسیده باشند که مالیات پرداختی، صرف افزایش رفاه آنها خواهد شد.  در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، نظر کارشناسان را درمورد پرداخت مالیات و حقوق مودیان مالیاتی و اینکه دولت چقدر خود را متعهد به رفاه شهروندی دانسته است، بررسی می‌کنیم.

 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند