حال در این میان از دیدگاه فعالان اقتصادی انتشار اوراق توسط دولت، معمولا با هدف کنترل نقدینگی، یک سیاست انقباضی بوده و به منظور مدیریت تورم استفاده می‌شود. همچنین انتشار اوراق و جمع آوری منابع از سطح جامعه می‌تواند به منظور جبران کسری منابع دولت صورت گیرد. اما شاید با توجه به تحریم‌های کنونی، انتشار اوراق سلف نفتی چندان مناسب نباشد. در این راستا کارشناسان معتقدند که برای مقابله با کسری بودجه دولت و همزمان جلوگیری از افزایش تورم افسار گسیخته در اقتصاد، سه راه حل طراحی شده ‌است. افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اموال دولت و فروش اوراق بدهی با نرخ سودی منطقی از جمله این موارد است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک شایانی داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند