طبیعتا، انعقاد قراردادهای همکاری با سایر کشورها به خصوص برای ایران که در دهه‌های اخیر درگیر تحریم‌های سخت بوده است، می‌تواند امری راهگشا تلقی شود و راهی به سوی رشد و توسعه اقتصادی بگشاید. اما در عین حال سوالات مختلفی پیرامون عقد این قرارداد مطرح است. منافع ایران از این قرارداد چه خواهد بود؟ اهداف این قرارداد با وجود تحریم‌های اقتصادی و با توجه به اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، قابل دستیابی است؟و آثار این قرارداد  در روابط تجاری دو کشور چیست؟

در پرونده باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را پیرامون سوالات مطرح شده در مورد این قرارداد بررسی می‌کنیم.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند