پیش‌بینی‌های مختلف درباره نتیجه این انتخابات مطرح شده است. اکثر نظرسنجی‌ها حاکی است حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون می‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند. اگر چنین شود او بار دیگر برنامه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا را که نتیجه مذاکره با مقامات این اتحادیه است به مجلس خواهد برد تا رای بگیرد. البته در انگلستان خیلی از مواقع نتیجه انتخابات با نتیجه نظرسنجی‌ها سازگار نبوده و ممکن است در انتخابات امروز حزب کارگر اکثر کرسی‌ها را تصاحب کند.

جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به هر شکل که انجام شود، لطمات بزرگ اقتصادی به این کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا وارد خواهد کرد و از قدرت خرید مردم، رفاه جوانان و قدرت شرکت‌های بریتانیایی خواهد کاست. در مطالب حاضر به نقش مهم جوانان در نتیجه انتخابات، اثرات اقتصادی جدایی بر انگلستان، اروپا و آمریکا، سناریوهای مطرح درباره نتیجه انتخابات و دیدگاه اقتصاددان‌ها درباره اثرات پیروزی هر یک از دو حزب بر آینده اقتصاد انگلستان اشاره شده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند