کارشناسان معتقدند استفاده از نرخ‌های بهره پایین یا منفی تنها اگر برای مدتی محدود انجام شود مفید است و نیز باید دولت به اجرای سیاست‌های حمایتی مالی اقدام کند تا بار مقابله با ضعف در اقتصاد تنها بر دوش بانک مرکزی نباشد. اما در یک دهه اخیر در اقتصادهای توسعه‌یافته به این توصیه عمل نشده است. در حال حاضر ریسک‌های مختلف از جمله تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا بر اقتصاد جهان فشار وارد می‌کند و بانک‌های مرکزی در اروپا و ژاپن مجبور شده‌اند نرخ‌های بهره را منفی‌تر کنند. مخالفان استفاده بلندمدت از ابزار نرخ‌های منفی بهره معتقدند این سیاست‌ها به سلامت نهادهای مالی لطمه وارد می‌کند و اگر سیاست‌های حمایتی مالی به شکل همزمان اجرا نشود، تاثیر سیاست‌های انبساطی پولی بسیار اندک خواهد بود. در مطالب حاضر به اثرات مثبت و منفی سیاست نرخ‌های منفی بهره، لزوم توجه به عوامل اصلی ضعف در اقتصاد، اثرات ساختار جمعیتی بر اقتصاد و دیدگاه اقتصاددان‌ها درباره این سیاست اشاره شده است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند