کمیسیون سنجش اجتماعی گفته است ۷ میلیون نفر، ازجمله ۳/ ۲میلیون کودک، تحت‌تاثیر آنچه که فقر پایدار نامیده می‌شود، قرار گرفته‌اند. به این معنی که آنها حداقل در دو سال از سه سال گذشته در فقر بوده‌اند. این کمیسیون با تاکید بر شواهد افزایش سطح سختی‌ها در سال‌های اخیر در میان کودکان، خانواده‌های با جمعیت زیاد، خانواده‌های تک والدین و بازنشستگان، از نخست‌وزیر جدید، بوریس جانسون، خواست تا برای مقابله با رشد و افزایش فقر، اقداماتی فوری انجام دهد.

در سال ۲۰۱۶ توسط نمایندگانی از موسسه مطالعات مالی، بنیاد جوزف رونتری و دفتر نمایندگی کودکان روش جدیدی برای سنجش فقر راه‌اندازی شد. در آن جا نشان داده شد از ۳/ ۱۴میلیون نفر فقیر در بریتانیا، ۵/ ۴میلیون در فقر عمیق قرار دارند که یک سوم از آن افراد زیر خط فقر هستند و هفت درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. از نظر میزان درآمد، این بدان معنی است که یک زوج با دو فرزند درآمدی کمتر از ۲۱۱ پوند در هفته منهای هزینه‌های مسکن دارند و والدینی که به‌صورت جدا زندگی می‌کنند با یک فرزند، کمتر از ۵۰/ ۱۰۱ پوند در هفته درآمد دارند. این یافته‌ها باعث ابراز نگرانی‌های شدیدی درخصوص ظهور دوباره فقر شدید شده است. اگرچه میزان فقر به‌طور کلی از سال ۲۰۰۰ تغییر جزئی و کمی کرده است، اما برخی گروه‌ها مانند کودکان و بازنشستگان از سال ۲۰۱۳ به دلیل اقدامات ریاضتی، با سختی بیشتری رو‌به‌رو شده‌اند. فقر کودکان در خانواده‌هایی که سه یا بیشتر فرزند دارند، افزایش چشمگیر داشته و از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۹درصد رشد داشته است. این بخشی از نتیجه سیاست‌هایی است که خانواده‌های بزرگ‌تر را به علت تعدد فرزند مجازات می‌کند. این ارقام تاثیر محدودیت مزایای خانوارهای دارای بیش از دو کودک است که در سال ۲۰۱۷ وضع شده است.

همچنین این گزارش‌ها نشان می‌دهد ناتوانی و معلولیت یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فقر است. تقریبا نیمی از کسانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که شخصی در آن معلول است. مساله قابل‌توجه دیگر این است که این گزارش‌ها تایید می‌کند که کار، دیگر تضمینی برای محافظت در برابر فقر نیست. ۵۴درصد از کودکان فقیر در خانواده‌ای زندگی می‌کردند که یک فرد بزرگسال در خانواده در آن مشغول به کار بود. خواسته‌ای که این موسسات اعلام کرده‌اند این است که در دوره نخست‌وزیر جدید اقداماتی جهت افزایش رفاه و معیشت افراد و همچنین جهت فقر‌زدایی انجام گیرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند