وزارت صمت در طول شش سال گذشته سه سکاندار را به خود دیده است. به گواه کارشناسان و تحلیلگران، این موضوع نشانه‌ای از پرتحول بودن سیاست‌های کاری بوده است؛ چراکه هر وزیری به‌دنبال پیاده‌سازی خط ‌مشی خاص خود برآمده. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عموما سیاست‌ها نسخه مناسبی برای پیشرفت و تعالی کشورها به‌شمار می‌روند؛ زیرا هدف سیاست‌های کلی اقتصاد، تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌ها است. حال این سوال مطرح است که نسخه‌های پیچیده‌شده ازسوی وزرای صمت تا چه اندازه به بالندگی و رشد حوزه‌های مرتبط با آن کمک کرده است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو سیاست‌های تجاری سه وزیر تکیه زده به کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول شش سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

 

بهاره چراغی

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند