برخی کارشناسان بر این باورند در کشور بخش خصوصی مصنوعی در حال شکل‌گیری است و اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد، رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی خواهد شد که در حال حاضر هم بسیار نحیف شده است. آنان معتقدند بخش خصوصی در نگاه سیاستمدار و حتی سیاست‌گذار، اغلب همان بخش خصوصی مصنوعی و جعلی است که با ایده اشتباه دخالت دولت در اقتصاد به منظور حفظ اقتدار، شکل گرفت و در دوره خصوصی‌سازی توانمند و قدرتمند شد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو به عمده‌ترین دلایلی که منجر به ظهور بخش خصوصی مصنوعی در کشور شده، پرداخته است.

 

بهاره چراغی

این مطلب برایم مفید است