در صورت گسترش فعالیت‌ها، کشورهای دیگر نیز می‌توانستند به این سازوکار بپیوندند. به گفته متولیان، کارکرد اصلی این کانال مالی، سهولت تجارت برای طرف ایرانی است. از طریق این سازوکار، ایران روی کاغذ می‌تواند با فروش کالا یا نفت به کشورهای اروپایی،  اعتباری در اینستکس ایجاد کند سپس با استفاده از آن نیاز وارداتی خود را از داخل خاک اروپا تامین کند. اما برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند اهدافی که برای اینستکس طراحی و تعبیه شده است، به نظر دور از دسترس است و قابلیت اجرایی ندارد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو سازوکارهای این کانال مالی و چگونگی تحقق اهداف اینستکس را زیر ذره‌بین قرار داده است.

 

بهاره چراغی

 

این مطلب برایم مفید است