هم‌اکنون بخشی از فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن در ابتدای فصل اوج نقل و انتقالات در بازار ملک با اجاره‌بهای پیشنهادی غیرمتعارف به متقاضیان معرفی شده است. افزایش بهای اجاره در شهر تهران از سایر شهرها سبقت گرفته است. به‌طوری‌که مطابق آمار رسمی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه امسال موید رشد به ترتیب معادل ۲۳ و ۷/ ۲۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. وضعیت نامناسب نرخ اجاره بها در بازار موجب شده تا همچون سال‌های گذشته سیاست‌گذار به فکر طراحی و تدوین یک بسته حمایتی از مستاجران باشد. برخی از اعضای کابینه دوازدهم از تدوین و رونمایی بسته‌ای برای پرداخت وام ودیعه در حمایت از مستاجران در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند. برخی دیگر نیز دریافت مالیات یا تعیین سقف رشد نرخ اجاره‌بها را چاره کار دانسته‌اند. در این میان اما این سوال وجود دارد که آیا برخوردهای مقطعی و تدوین بسته‌های کوتاه‌مدت می‌تواند راهکار ساماندهی بازار اجاره باشد؟ یا آنکه برای سرو سامان دادن به بازار اجاره، بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت جوابگو نخواهد بود؟ تجربه کشورهای دیگر در تنظیم بازار اجاره چه می‌گوید؟ در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان این سوال مطرح شده که علت قرارگیری بازار اجاره در وضعیت کنونی چیست؟ راهکار عبور از وضعیت کنونی چیست؟ راهکار بلندمدت برای بازار اجاره جوابگو خواهد بود یا کوتاه‌مدت؟

این مطلب برایم مفید است