با گسترش زمینه فعالیت‌های دولت و نفوذ آن به بخش‌های مختلف اقتصاد، تعصبی در اذهان به‌وجود آمد که آن را «دریجیست دوگما» (Dirigiste Dogma) می‌نامیم. تعصبی کورکورانه نسبت به دولت حمایتگر و مداخل‌کننده که آن را حلال مشکلات اقتصادی می‌دانند. تفکری متعصبانه، ناصحیح و یک‌جانبه که به عدم کارآیی بازار و موثر بودن دخالت دولت اشاره می‌کرد و فعالیت‌های مداخله‌گرایانه‌ دولت را در راستای برطرف کردن مشکلات اقتصاد می‌دانست. حال آنکه این دخالت‌ها خود باعث عقب‌افتادگی بیشتر و مشکلات عمیق‌تر اقتصادی در کشورهای مذکور خواهد شد. راه حل اساسی و بنیادین برطرف شدن مشکلات اقتصادی در هرکشور از بین رفتن تعصبات نادرست (Dirigiste Dogma) و رفع آن نزد ارکان و عاملان تاثیرگذار اقتصاد هر کشور و حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند