این در حالی است که چند روز قبل ترامپ محدودیت‌های جدیدی درخصوص فروش کیک زرد و خرید اورانیوم غنی شده، انتقال آب سنگین و طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه بوشهر اعمال کرد که نشان از ورود دعوای ایران و آمریکا به فازی جدید دارد. بسیاری از کارشناسان درخصوص ادامه این تنش ابراز نگرانی کرده و سناریوهای جدیدی را که ایران نسبت به برجام می‌تواند داشته باشد، مورد بحث قرار می‌دهند؛ آیا ایران کماکان به تمامی تعهدات خود نسبت به برجام پایبند خواهد ماند؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به آینده برجام و بررسی جنبه‌های سیاسی و حقوقی وضعیت فعلی پرداخته است.

 

امیر جهانی

این مطلب برایم مفید است