بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میزان خسارت وارده به سلامت عمومی شهر تهران را ۶/ ۲ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ اما چه دلیلی دارد که در طول این سال‌ها مدیریت شهری نتوانسته این بحران زیست محیطی را برطرف کند؟ بسیاری  ازکارشناسان بر این نقطه انگشت می‌گذارند که اساسا درک صحیحی از این پدیده و علل بروز آن وجود ندارد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی ابعاد مختلف این مساله و راهکارهای اقتصادی و مدیریتی این بحران چند بعدی پرداخته است.

 

امیر جهانی