زمان برای خانم می ‌در حال پایان است و او باید در این فرصت اندک به استراتژی منطقی برای خروج از اتحادیه اروپا دست یابد، به‌طوری که اکثریت اعضای مجلس عوام با آن موافق باشند و سپس اتحادیه اروپا را متقاعد کند که زمان بیشتری برای اجرای آن استراتژی در اختیار انگلستان قرار دهد. خانم می ‌از اتحادیه اروپا خواسته تا پایان ماه ژوئن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به تعویق اندازد اما این پرسش مطرح است که در روزهای آینده چه رویدادهایی در انگلستان رخ خواهد داد. در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم.

به احتمال زیاد مذاکرات بین خانم می ‌و رهبر حزب کارگر بر سر برنامه مورد توافق هر دو حزب برای خروج از اتحادیه اروپا ادامه پیدا خواهد کرد. اگر توافقی حاصل نشود، دولت انگلستان باید مجموعه‌ای از جایگزین‌های برگزیت را تدوین و به مجلس عوام ارائه کند تا درباره آن رای‌گیری شود. هنوز زمان‌بندی و شکل این رای‌گیری مشخص نیست. انتظار می‌رود امروز (دوشنبه) مجلس اعیان انگلستان قانونی تصویب کند که نخست‌وزیر را مجبور خواهد کرد درباره مدت زمان مهلت خروج از اتحادیه اروپا با پارلمان مشورت کند. این قانون بی‌سابقه است، زیرا برخلاف خواست دولت است و یکی از بنیادی‌ترین اصول سیاست انگلستان را نقض می‌کند یعنی اینکه دولت کنترل نهایی فرآیند تصویب قوانین جدید را در اختیار دارد. اگر قانون یادشده تصویب شود فردا خانم می ‌باید برنامه خود برای به تعویق انداختن برگزیت را به پارلمان ارائه کند. به این ترتیب او ‌برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا به دادن مهلت با موانعی جدید مواجه خواهد بود، زیرا تصویب برنامه او از سوی مجلس عوام که اعضای آن اختلاف نظر دارند آسان نیست.

روز چهارشنبه خانم می ‌باید به بروکسل سفر کند تا در نشست فوق‌العاده اتحادیه اروپا حضور یابد. در این نشست درخواست او برای تعویق زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا پایان ماه ژوئن مورد بحث قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا اعلام کرده تنها در صورتی با تعویق زمان جدایی موافقت می‌کند که خانم می ‌برنامه روشنی برای آینده ارائه کند. احتمالا دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا تمدید منعطف مهلت خروج را پیشنهاد خواهد کرد که حداکثر مدت آن یک سال است.

روز پنج‌شنبه خانم می ‌به‌طور رسمی بیانیه‌ای را خطاب به پارلمان ایراد می‌کند و در آن توضیح خواهد داد در نشست اتحادیه اروپا چه گذشته است و اگر مهلت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تمدید نشود، روز جمعه این کشور بدون برنامه مورد توافق مجلس عوام از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. البته احتمال آنکه یک خروج بدون برنامه صورت گیرد بسیار کم است زیرا این شکل جدایی به زیان کل اروپا خواهد بود. در سه سال اخیر که امیدهایی درباره خروج با برنامه انگلستان از اتحادیه اروپا وجود داشته این موضوع لطمات اقتصادی به انگلستان و تا اندازه‌ای به اتحادیه اروپا وارد کرده است. حال تصور کنید اگر خروج بدون برنامه صورت گیرد، بحران‌های سیاسی و اقتصادی کنونی تا چه حد شدت پیدا خواهند کرد.

برنامه‌ای که خانم می ‌به مجلس عوام ارائه کرده سه بار رد شده و اکنون درباره تصویب این برنامه در چهارمین تلاش او تردیدهایی وجود دارد. در نتیجه رویدادهای هفته‌های اخیر بر عمق ابهام‌ها افزوده است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند شیوه تفکر و رفتار خانم می ‌به شکلی است که امکان رفع بن‌بست وجود ندارد. او در ماه‌های اخیر و قبل از نهایی کردن برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از اعضای حزب محافظه‌کار و حزب مخالف یعنی حزب کارگر نظر نخواست. همچنین در برنامه کنونی سرنوشت برخی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی انگلستان و ایرلند پس از جدایی مشخص نشده و طبیعی است که نمایندگان مجلس عوام با آن موافق نیستند.